Bioacoustics

We’re fully equipped with autonomous recorded and equipment to monitor and survey species and environments. We’re able to undertake underwater recording, bat analysis and have a variety of microphones including parabolic dishes.

We use both attended recording, field surveys and observation and are users of Kaleidoscope Pro and other softwares for identifying species and data processing.

Please contact for more information!

Free Online Bioacoustics Course

(currently only in Polish – English available soon!)

Kurs Bioakustyki – poznaj metody, techniki i teorię dźwięku dzikiej przyrody, dowiedz się czym jest fieldcraft, monitoring bioakustyczny. Krajobraz dźwiękowy może dostarczyć nam wiele informacji o środowisku, stanowić dobrą podstawę do badań, dzięki niemu możemy tworzyć sztukę!

🔅 online
🔅 bezpłatnie
🔅 z dyplomem

Kurs składa się z następujących części:
1. Wstęp do bioakustyki
2. Podstawy zoologii
3. Praca w terenie – Soundrecording
4. Człowiek, zwierzęta i komunikacja
5. Program – Edycja
6. Podstawy języka angielskiego w mediach, sztuce i naukach przyrodniczych
7. Dodatki – bioakustyka roślin, zwierzęta egzotyczne

Jak się zapisać? Napisz do nas na adres: przyrodnik.gorysowie@gmail.com
Google classroom kod zajęć: r7x3zzp

——————————————————————–
‘New! Course in Bioacoustics – learn about the technology, theory, wildlife sounds, fieldcraft, wildlife tracking and sound across disciplines (including medicine, science and natural history) – with free content to browse and the option to get certified!

The course consists of the following parts:
1. Introduction to bioacoustics
2. Basics of zoology
3. Field work – Sound Recording
4. Man, animals and communication
5. Programs – Editing
6. Basics of English in media, arts and natural sciences
7. More about… plants and exotic animals

Contact: przyrodnik.gorysowie@gmail.com or philipmill6@gmail.com
Google classroom code: r7x3zzp

%d bloggers like this: